Dokumentation af data og metode

Effektivitetstallene beregnes ved hjælp af en benchmark model. Her kan du downloade et teknisk baggrundsnotat,. der beskriver metoden bag tallene.